SLIK ER BYGGEPROSESSEN – STEG FOR STEG

Å bygge hus til familien skal være en god opplevelse. Gjerdrum Byggservice AS gjør byggeprosessen positiv, engasjerende og oversiktlig. Uansett om du er en fersk eller erfaren boligbygger, ønsker vi å være aktive for å sikre kvalitet i alle ledd, og gi deg den tryggheten som du har behov for. Det er viktig for oss og Systemhus å være en aktiv og konstruktiv samarbeidspartner for deg i din byggeprosess. 

Steg 1 – Det starter med en drøm!

Når du skal realisere din boligdrøm, er det viktig å finne en partner som vil gi deg en god prosess og et perfekt resultat. Vi i Systemhus har realisert nesten 50.000 boligdrømmer siden 1967. Med en av Norges ledende boligbyggerne i ryggen er vi sikre på at vi kan hjelpe deg å realisere din boligdrøm.

Steg 2 – Tomtebefaring

Den nye tomten skal huse deres nye hjem. Vi er med på tomtebefaring, og tar ansvar for at lover og forskrifter følges. Er tomten virkelig flat? Hvordan bør huset bygges i forhold til himmelretningene, utsikt, vindretninger, snø- og grunnforhold? De fleste hus kan tilpasses til tomten din, men enkelte hus har et bedre egnet utgangspunkt enn andre. Noen av våre hus har opprinnelig vært tiltenkt flate tomter, men har blitt tegnet til skrå tomt etter den ble lansert. Vi deler mer enn gjerne våre gode råd.

Steg 3 – Tegningsforslag og pristilbud

Når du har bestemt deg for en husmodell, stil eller et uttrykk du liker går våre arkitekter i gang med tegningsforslaget. Vi kan tilpasse huset både inn- og utvendig, slik at det passer deg og din familie. Vi gir deretter et bindende pristilbud som garanterer at boligen leveres etter tegning til avtalt pris. Utover normal indeksregulering er prisen bindende.

Steg 4 – Kontraktsmøte

Her avtales alt fra pris, garantistillelse og fast dato for overtakelse. Vi benytter oss av standard kontraktsformularer, slik at vi sikrer at gjeldene lovverk blir fulgt. I kontraktsmøte blir punkt for punkt gått igjennom, før begge parter signerer. For oss er det svært viktig at vi er enige og har en felles forståelse rundt alle detaljer, før vi går i gang. Slik sikrer vi en god byggeprosess for begge parter.

Steg 5 – Oppstartsmøte

I oppstartsmøtet gjennomgår vi hele byggeprosessen vi nå skal gå inn i. Det omfatter avtalt leveranseomfang, utførelse, kontroll og fremdrift frem mot overtakelsesprosedyren. Etter dette møtet vil det normalt være mer utfordrende å gjøre endringer i leveranse og utførelse. Prosjektet overleveres nå til prosjektlederen som vil følge deg igjennom hele byggeprosessen.

Steg 6 – Byggesøknad

Dette er en omstendelig prosess som vi tar oss av, så du trenger ikke la deg skremme av tunge skjemaer som må fylles ut og redegjøres for. Vi benytter kun offentlig godkjente håndverksbedrifter til prosjektering, bygging og kontroll av det enkelte fagområdet. Selv tar vi det overordnede koordineringsansvaret.

Steg 7 – Byggeperioden

Vi styrer hele byggeprosessen for deg, når snekkeren, rørleggeren og elektriker skal inn er ikke noe du trenger bekymre deg over. Byggeperioden deles opp i milepæler hvor vi foretar teknisk kontroll etter oppsatt sjekkliste. Vi legger stor vekt på Rent Byggprosessen som skal ivareta fuktsikring, avfallshåndtering og støv-suging av boligen etter egne prosedyrer. Dette for å unngå innbygging av fukt og støv/ skitt i konstruksjonen. Har du spørsmål underveis i byggeperioden er det bare å ta en telefon til din prosjektleder.

Steg 8 – Egeninnsats

Det vil være anledning å utføre egeninnsats dersom man har kvalifikasjoner til dette. Dette gjelder i hovedsak grunnmur, maling og gulvbelegg.

Steg 9 – Ferdigbefaring

Vi foretar ferdigbefaring med sluttkontroll når bygget er klar for overtakelse.

Steg 10 – Overlevering

Vi foretar ferdigbefaring med sluttkontroll når bygget er klar for overtakelse. Ett år senere kommer vi tilbake, og kontroller at alt fortsatt er som det skal.