SLIK ER BYGGEPROSESSEN – STEG FOR STEG

Å bygge hus til familien skal være en god opplevelse. Gjerdrum Byggservice AS gjør byggeprosessen positiv, engasjerende og oversiktlig. Uansett om du er en fersk eller erfaren boligbygger, ønsker vi å være aktive for å sikre kvalitet i alle ledd, og gi deg den tryggheten som du har behov for. Det er viktig for oss og Systemhus å være en aktiv og konstruktiv samarbeidspartner for deg i din byggeprosess. 

Steg 1 – Det starter med en drøm!

Når du skal realisere din boligdrøm, er det viktig å finne en partner som vil gi deg en god prosess og et perfekt resultat. Vi i Systemhus har realisert nesten 50.000 boligdrømmer siden 1967. Med en av Norges ledende boligbyggerne i ryggen er vi sikre på at vi kan hjelpe deg å realisere din boligdrøm.

Steg 2 – Tomtebefaring

Den nye tomten skal huse deres nye hjem. Vi er med på tomtebefaring, og tar ansvar for at lover og forskrifter følges. Er tomten virkelig flat? Hvordan bør huset bygges i forhold til himmelretningene, utsikt, vindretninger, snø- og grunnforhold? De fleste hus kan tilpasses til tomten din, men enkelte hus har et bedre egnet utgangspunkt enn andre.

Steg 3 – Tegningsforslag og pristilbud

Våre arkitekter og konsulenter vil også kunne bistå dere med tilpasning av hus på tomt. Vi gir deretter et bindende pristilbud som garanterer at boligen leveres etter tegning til avtalt pris. Utover normal indeksregulering er prisen bindende.

Steg 4 – Kontraktsmøte

Vi benytter standard kontrakter som er utarbeidet av en komite utnevnt av Standard Norge, etter forslag fra blant annet Boligprodusentenes forening, Forbrukerrådet, Husbanken, Finans Norge m. fl. Her avtales alt fra pris, garantistillelse og dato for overtakelse

Steg 5 – Byggesøknad

Dette er en omstendelig prosess som vi tar oss av, så du trenger ikke la deg skremme av tunge skjemaer som må fylles ut og redegjøres for. Vi benytter kun offentlig godkjente håndverksbedrifter til prosjektering, bygging og kontroll av det enkelte fagområdet. Selv tar vi det overordnede koordineringsansvaret.

Steg 6 – Oppstartsmøte

I oppstartsmøtet gjennomgår vi hele byggeprosessen vi nå skal gå inn i. Det omfatter avtalt leveranseomfang, utførelse, kontroll og fremdrift frem mot overtakelsesprosedyren. Etter dette møtet vil det normalt være mer utfordrende å gjøre endringer i leveranse og utførelse. Prosjektet overleveres nå til prosjektlederen som vil følge deg igjennom hele byggeprosessen.

Steg 7 – Klar, ferdig, bygg!

Vi styrer hele byggeprosessen for deg, når snekkeren, rørleggeren og elektriker skal inn er ikke noe du trenger bekymre deg over. Byggeperioden deles opp i milepæler hvor vi foretar teknisk kontroll etter oppsatt sjekkliste. Har du spørsmål underveis i byggeperioden er det bare å ta en telefon til din prosjektleder.

Steg 8 – Ferdigbefaring

Vi foretar ferdigbefaring med sluttkontroll når bygget er klar for overtakelse.

Steg 9 – Overlevering

Overtakelse av kontraktsarbeidet representerer selve målet med kontrakten, her gjør man en grundig befaring der hele boligen inspiseres. Ved overtakelse av boligen vil du også få en bruksanvisning og FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) med informasjon. Her vil du finne råd for bruk og vedlikehold av boligen, men også informasjon om produkter og tekniske anlegg. Videre besørger vi offentlig ferdigattest før innflytting kan skje.

Steg 10 – Ettårs garantibefaring

Vi kaller inn til ettårsbefaring hvor vi gjennomgår boligen. I Gjerdrum byggservice er vi sammen veldig opptatt av kundereisen og opplevelsen kunden har i møte med oss. Vi jobber hele tiden for å bli bedre. 

Ansatte i Gjerdrum Byggservice AS