INFORMASJON OM REKLAMASJONHÅNDTERING

For at reklamasjonen skal kunne følges opp på en gode måte, er vi avhengig av at du benytter dette skjemaet. Vi behandler ikke reklamasjoner, som ikke er sendt inn via skjemaet. Reklamasjonen vil håndteres så snart vår serviceleder har anledning, men vi gjør likevel oppmerksom på at det kan gå opptil flere dager før henvendelsen blir besvart. 

Serviceleder i Gjerdrum byggservice AS Peder Bjørtomt

Skulle du være så uheldig å ha en reklamasjon, er du velkommen til å fylle ut vårt skjema for reklamasjon, her kan du kan sende inn detaljer om reklamasjonen. Husk at alle felter må fylles ut. Jeg tar kontakt med deg så raskt som mulig. 

Gjelder reklamasjonen vannlekkasjer må boligens stoppekran anvendes umiddelbart for å stanse videre skade, og skadebegrensende tiltak settes i gang snarest mulig. Kontakt oss da gjerne på telefon 932 63 595.

Hva er en reklamasjon?

1-årsbefaringen er til for å avdekke bygg-tekniske feil og mangler som har oppstått etter overtakelse av boligen, og som ikke ligger innenfor toleransenivå hva gjelder gjeldende forskriftskrav.  

Etter signering av overtakelsesprotokoll er utført av kjøper, vil all risiko hva gjelder overflater og inventar overføres til kjøperen. Fra det tidspunkt boligen er overtatt vil reklamasjonstiden begynne å løpe. En reklamasjon gjelder hovedsakelig skjulte feil og mangler. 

Det kan ofte være vanskelig å vite hva som er en berettiget reklamasjon og hva som ikke er det. For å redusere antall henvendelser har vi gjengitt de mest vanlige «reklamasjonene» som ikke er berettiget. 

  • Justering av innerdører, ytterdører, kjøkkenskapdører, hengsler etc. Disse juster man enkelt selv ved behov, og inngår i et normalt vedlikehold av boligen. 
  • Løse skruer på dørhåndtak, låser, smøring av låser og dører som knirker
  • Tørkesprekker og sprekker som er en følge av naturlig krymping i og mellom materialer. Dette omfatter også sprekker på vegger og tak. 
  • Hakk eller skader i parkett, benkeplater og andre overfalter som ikke er oppført som mangel i overtakelsesprotokollen. 

Reklamasjonsskjema

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ditt navn
Addresse
Click or drag a file to this area to upload.
Bildedokumentasjon / videodokumentasjon gjør det vesentlig enklere for oss å vurdere reklamasjonen. Vi oppfordrer derfor til å sende med dette i første henvendelse.

Hvis årsaken til reklamasjon ikke er berettiget, men skyldes feil Gjerdrum byggservice AS ikke kan lastes for, manglende vedlikehold eller feil bruk, vil utført arbeid/befaring bli fakturert etter gjeldende servicepris. Er du i tvil, anbefaler vi derfor at du studerer leveransebeskrivelsen, og FDV-informasjonen for din bolig før du melder inn din reklamasjon.