Takbytte? Dette er våre beste råd

Nytt tak lagt av Gjerdrum byggservice AS

Boligeiere over hele landet er i disse dager godt i gang eller ferdig med vårrengjøringen. Taket trenger også rengjøring for å fjerne skitt og mose.  I den forbindelse opplever vi en pågang av boligeiere som oppdager lekkasjer, aldersslitasje, og skader på taket Det er kostbart å bytte tak, og en stor beslutning for enhver boligeier. Her på Romerike har vi også varierte værforhold som både påvirker takets levetid og ytelse, og med det valg av materiale når taket skal byttes.

Hos Gjerdrum Byggservice har vi omfattende erfaring med takbytte, og her er våre beste råd til deg som vurderer å oppgradere taket på boligen.

1. Vurder takets tilstand nøye

Før du bestemmer deg for å bytte tak, er det viktig å få en grundig vurdering av takets nåværende tilstand. Tegn på at taket trenger utskiftning kan inkludere:

 • Lekkasje eller vannskader inne i huset
 • Synlig skader på takdekke som ødelagte takstein, eller løse takplater.
 • Alge- eller muggvekst på takflaten
 • Sviktende takstruktur eller synkende takflater

Vi tilbyr gratis befaring hvor vi vurderer tilstanden til taket ditt, og gir deg en ærlig vurdering av nødvendig tiltak.

2. Velg riktig materiale for ditt nye tak

Materialvalget er en av de viktigste beslutningene du tar i forbindelse med et takbytte. De mest populære takmaterialene inkluderer

 • Takshingel: kostnadseffektivt og forholdsvis enkelt å montere, men har kortere levetid sammenlignet med andre materialer.
 • Takplater: Plater av enten stål eller aluminium. Holdbart og motstandsdyktig mot ekstreme værforhold. Ideelt for områder med mye snø og regn.
 • Takstein: Estetisk tiltalende og ekstremt holdbart. Finnes i mange ulike fargevariasjoner.

Våre prosjektledere kan hjelpe deg med å veie fordeler og ulemper ved hvert materiale basert på din bolig, og dine spesifikke ønsker, behov og budsjett.

2. Velg riktig materiale for ditt nye tak

 • Takshingel: kostnadseffektivt og forholdsvis enkelt å montere, men har kortere levetid sammenlignet med andre materialer.
 • Takplater: Plater av enten stål eller aluminium. Holdbart og motstandsdyktig mot ekstreme værforhold. Ideelt for områder med mye snø og regn.
 • Takstein: Estetisk tiltalende og ekstremt holdbart. Finnes i mange ulike fargevariasjoner.

Våre prosjektledere kan hjelpe deg med å veie fordeler og ulemper ved hvert materiale basert på din bolig, og dine spesifikke ønsker, behov og budsjett.

Materialvalget er en av de viktigste beslutningene du tar i forbindelse med et takbytte.

3. Forstå kostnadsrammen

Det å bytte tak er en betydelig investering. Kostnaden vil variere betydelig avhengig av flere faktorer som takets størrelse, valgt materiale og kompleksiteten av monteringen. Som en tommelfingerregel ligger kostnadsrammen et sted mellom 2500 kr og 3500 kr per kvadratmeter takflate. I budsjettet er det også viktig å ta høyde for potensielle ekstrautgifter som kan forekomme i form av reparasjon/bytte av underliggende strukturer, eller bytte av takrenner og nedløpsrør. Hos i Gjerdrum Byggservice får du et komplett uforpliktende pristilbud på arbeid og materialer slik at det blir enklere for deg å holde kontroll på budsjettet.

4. Planlegg værforholdene

Værforholdene kan spille en stor rolle i timingen og gjennomføringen av et takbytte. Det er optimalt å planlegge inn prosjektet i en periode med minst mulig risiko for snøfall, og kraftig regnvær.

5. Forberede boligen din for takbytte

Før arbeidet begynner er det lurt å gjøre noen enkle forberedelser:

 • Flytt biler og eiendeler: Flytt kjøretøy og andre verdifulle gjenstander bort fra arbeidsområdet for å unngå skader.
 • Beskytt hagen: Dekk til planter, busker og hageområdet som er utsatt for å bli skadet
 • Kommunikasjon med naboer: Informer naboer om prosjektet start- og sluttdato og  informer om potensielle støy- og trafikkforstyrrelser. Dette viser hensyn og kan forhindre misforståelser. Godt naboskap er viktig.

6. Følg opp arbeidet

Gjør deg tilgjengelig for spørsmål under byggeperioden. Raske avklaringer sikrer god fremdrift for begge parter. Etter at taket er ferdigstilt bør det gås en ferdigbefaring med entreprenør før sluttfakturaen betales.

7. Sjekkliste for boligeiere før takbytte:

 1. Innhent flere tilbud: Få pristilbud fra flere entreprenør for å sammenligne leveranse, priser og tjenesten.
 2. Sjekk referanser: Be om referanser fra tidligere kunder og se på tidligere prosjekter entreprenøren har utført..
 3. Kompetanse og forsikring: Påse at entreprenør har nødvendig kompetanse, og forsikringsdekning for arbeidene som skal utføres.
 4. Les kontrakten nøye: Sørg for at alle detaljer, inkludert kostnader, materialer, tidsramme og betalingsbetingelser er klart beskrevet i kontrakten.
 5. Planlegg økonomien: Sørg for at du har budsjett til å dekke hele prosjektet, inkludert eventuelle uforutsette utgifter.
 6. Kommuniser med naboer: Informer naboene om det forestående arbeidet og eventuelle støy- eller trafikkforstyrrelser som kan oppstå.
 7. Sikre verdifulle eiendeler: Flytt eller dekk til eiendeler som kan bli skader under arbeidet.
 8. Ferdigbefaring: Sørg for at ferdigbefaringen gjennomføres, og at arbeidet er utført i henhold til avtale.
Våre dyktige fagfolk bidrar gjerne i ditt takprosjekt
Prosjektleder Magnus Ekkjestøl i Gjerdrum Byggservice AS
Prosjektleder Magnus Ekkjestøl har over 20 års erfaring som tømrer og 15 år som prosjektleder. Han stiller gjerne opp på befaring for å bistå i ditt prosjekt.

Spørsmål og svar om takbytte

Hvordan vet jeg når det er på tide å bytte taket, og ikke bare reparere det?

Svar: Det kan være vanskelig å avgjøre om taket trenger full utskifting eller bare reparasjon. Her er noen tegn som indikerer at det er på tide å bytte taket:

 • Alder: Hvis taket er over 20-30 år gammelt, er det sannsynligvis på tide å vurdere utskifting.
 • Hyppige reparasjoner: Hvis du stadig må reparere lekkasjer eller skader, kan det være mer kostnadseffektivt å bytte hele taket.
 • Store skader: Omfattende skader fra stormer, hagl eller andre ekstreme værforhold kan gjøre det nødvendig med et takbytte.
 • Innvendige skader: Vannskader på loftet eller innvendige takflater, mugglukt, eller synlig mugg og soppvekst er tegn på at taket ikke lenger beskytter hjemmet ditt effektivt.

Hvordan kan jeg vedlikeholde det nye taket for å forlenge levetiden?

Svar: Her er noen tips for å vedlikeholde det nye taket:

 • Regelmessig inspeksjon: Sjekk taket årlig og etter store værhendelser for skader.
 • Rengjøring: Fjern løv, kvister og annet rusk som kan samle seg i takrennene og på taket.
 • Profesjonell inspeksjon: Få en profesjonell til å inspisere taket ditt hvert par år for å fange opp problemer tidlig.
 • Reparere skader raskt: Adresser små skader umiddelbart for å unngå større problemer senere.
 • Unngå tung belastning: Unngå å gå på taket unødvendig og vær forsiktig hvis du må gjøre det.

Hva bør jeg gjøre med takrenner og nedløpsrør under takbytte?

Svar: Takrenner og nedløpsrør er viktige for å lede vann bort fra taket og grunnmuren. Når du bytter tak, bør du:

 • Inspisere takrenner og nedløpsrør: Se etter rust, lekkasjer, eller blokkeringer.
 • Vurdere utskifting: Hvis de er gamle eller skadet, kan det være lurt å bytte dem ut samtidig som taket. Dette sikrer at hele systemet fungerer optimalt.
 • Riktig dimensjonering: Sørg for at takrennene og nedløpsrørene har riktig størrelse og kapasitet for å håndtere mengden nedbør som taket ditt vil motta.
 • Materialvalg: Velg materialer som er holdbare og korrosjonsbestandige, som aluminium eller kobber, for langvarig ytelse.

Hvordan kan jeg sørge for at det nye taket er miljøvennlig?

Svar: Det er flere grep som kan gjøres for å sikre at taket er miljøvennlig.

 • Velge bærekraftige materialer
 • Bruke energieffektive materialer: Materialer som forbedrer isolasjonen kan redusere energiforbruket.
 • Installer solcellepaneler: Vurder å integrere solcellepaneler i det nye taket for å produsere ren energi.
 • Riktig avfallshåndtering: Sørg for at entreprenøren resirkulerer eller gjenbruker mest mulig av det gamle takmaterialet.

Hva bør jeg se etter under ferdigbefaringen av det nye taket?

Svar: Under ferdigbefaringen bør du sjekke:

 • Kvalitet på installasjon: Sjekk om alle takmaterialer er riktig installert og sikre.
 • Tetthet: Forsikre deg om at det ikke er noen lekkasjer eller potensielle lekkasjepunkter.
 • Estetikk: Kontroller at det visuelle utseendet på taket er som forventet.
 • Tilbehør: Sjekk at alle takrenner, nedløpsrør og andre tilbehør er riktig montert.
 • Ryddighet: Sørg for at alle rester og rusk er fjernet fra eiendommen din.

Er det søknadspliktig å bytte tak?

Svar: Bytte av tak anses for å være normalt vedlikehold av bygningen, og er vanligvis ikke søknadspliktige tiltak. Dette forutsatt at tiltaket ikke endrer boligens eksteriørmessige karakter og at takbytte ikke får konsekvenser for bæreevnen til takkonstruksjonen. Direktoratet for byggkvalitet har laget en god oversikt over byggeprosjekter som er unntatt søknadsplikt.


Ønsker du en takprat?

Book en gratis befaring